Quản lý quan hệ khách hàng

Tiếp cận các đầu mối và giao tiếp với khách hàng một cách có hệ thống, đóng các cơ hội và dự báo chính xác…lấy khách hàng làm trung tâm.

Liện hệ với chúng tôi

Odoo image and text block

Bán hàng nhanh hơn

Quản lý các kênh bán hàng dễ dàng với Hanelsoft ERP/Odoo. Tạo các đầu mối quan hệ, các cơ hội, quản lý, lập lịch và theo dõi các hoạt động liên quan.

Tính năng tự động gửi thông báo nhắc nhở để luôn theo sát các cơ hội. Phân tích chất lượng các cơ hội để ra quyết định và tiết kiệm thời gian bằng cách tích hợp sẵn sàng email vào ứng dụng.

Dự báo chính xác hơn


Phân tích đa chiều, trực quan từ những dữ liệu cụ thể để đi đến quyết định chính xác.

Tùy chỉnh Dashboard theo thực tế sử dụng để có bức tranh tổng quan về tình hình kinh doanh ngay khi đăng nhập vào hệ thống.

Đào sâu phân tích qua những báo cáo real-time (báo cáo theo thời gian thực) và những biểu đồ đường, biểu đồ cột mà ai cũng có thể khởi tạo và chia sẻ.  

Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns

Tiết kiệm thời gian hơn

Tự động hóa các hoạt động dựa trên quy trình kinh doanh của bạn: tự động tạo đầu mối từ email, gọi điện thoại, họp mặt, gửi email và báo giá. Đưa mọi thông tin bạn cần vào danh mục Cơ hội kinh doanh - Opportunities. 
Dễ dàng chuyển từ cơ hội thành khách hàng và tiếp tục chăm sóc với các dịch vụ sau bán hàng, tiềm năng up-sell. 
Phân tích hiệu suất của chiến dịch marketing và kênh bán hàng.


Chăm sóc thuật tiện hơn


Hệ thống ứng dụng di động trên nền tảng android sẵn sàng giúp việc chăm sóc khách hàng trở nên dễ dàng khi bạn có thể tương tác với hệ thống mọi nơi mọi lúc.
 
Tiếp nhận, xử lý các khiếu nại qua các bộ phận, tự động tạo việc cần làm và giao cho nhân viên mỗi khi nhận được email từ khách hàng.
Tính năng SMS marketing và email marketing, thống kê số email đã gửi, đã nhận, đã đọc giúp dễ dàng phân tích hành vi và nhu cầu khách hàng.

Odoo - Sample 2 for three columns

Hoạt động hiệu quả là điều tối quan trọng với bất kỳ doanh nghiệp nào.

Tối ưu hóa các quy trình và hoạt động kinh doanh của bạn ngay hôm nay!