Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị tài sản giá trị nhất của doanh nghiệp

Odoo - Sample 2 for three columns

Thiết lập KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả công việc)

Duy trì động lực làm việc trong doanh nghiệp bằng việc theo dõi, đánh giá chính xác nâng lực của từng nhân sự.

  • Thiết lập, chia sẻ, giám sát mục tiêu.
  • Tương tác, phản hồi nhanh trên bảng mục tiêu giữa các cấp.
  • Thiết lập thư viện KPI theo đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Gắn KPI vào mục tiêu cho từng cá nhân, từng bộ phận.

  • Phân tích kết qua thu được trên nhiều tiêu chí.

Tuyển dụng ứng viên tài năng nhất

Thông qua công cụ tìm kiếm và truy suất nguồn gốc.

Dễ dàng lập kế hoạch tuyển dụng, xây dựng các yêu cầu về kỹ năng và trình độ cho từng vị trí. Thiết lập bảng tuyển dụng trên website nhanh chóng và theo dõi các hồ sơ dự tuyển và nguồn đăng tuyển.

Dễ dàng tùy biến quy trình tuyển dụng và câu hỏi phỏng vấn cho từng vị trí từng bộ phận và xử lý tự động trên hệ thống thay vì việc phải vất vả với hồ sơ, tài liệu phức tạp.

Dễ dàng phân tích quá trình tuyển dụng thông qua hệ thống báo cáo trực quan.

Odoo - Sample 2 for three columns
Odoo - Sample 2 for three columns

Quản lý nhân sự hiệu quả

Thông qua hệ thống quản lý thông tin tập trung

Tập trung hóa toàn bộ thông tin của nhân sự, từ hồ sơ cá nhân, tiểu sử, gia đình đến quá trình làm việc, công tác. Một số dữ liệu chỉ dành cho các cấp quản lý và bộ phận nhân sự, một số được chia sẻ cho toàn bộ nhân viên để hình thành mạng lưới thông tin nội bộ.  
Mọi hoạt động của nhân viên việc nghỉ phép, chấm công, đến các chi phí công tác, đào tạo, kỳ đánh giá đều được lưu trữ và tổng hợp báo cáo đầy đủ, chính xác.

Mạng xã hội nội bộ

Công cụ giao tiếp mạnh mẽ giúp việc trao đổi dễ dàng, tiện lợi. Ngoài kênh thông tin chung dành cho toàn thể nhân viên trong công cty, hệ thống còn đáp ứng việc tạo kênh thông tin công khai theo chủ đề, hoặc kênh riêng tư chỉ dành riêng cho những người được mời.
Cửa sổ chat có thể hiển thị ở mọi module giúp việc giao tiếp thuận lợi và liên tục.

Odoo - Sample 2 for three columns

Odoo - Sample 2 for three columns

Sẵn sàng cho doanh nghiệp Việt nam

Bản địa hóa và phát triển nhiều tính năng theo quy định hiện hành.

Quản lý hồ sơ và quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Theo dõi lịch sử tăng giảm mức đóng cũng như tỷ lệ đóng của người lao động. Thanh toán và theo dõi bảo hiểm với cơ quan bảo hiểm.

Tích hợp sẵn các quy tắc tính lương cũng như cấu trúc lương phù hợp với các quy định của Việt Nam như là giảm trừ thuế cá nhân, thuế thu nhập cá nhân, lương có bảo hiểm, không bảo hiểm... Đồng thời cũng được tích hợp chặt chẽ với hệ thống kế toán Việt Nam. Và luôn được cập nhật theo các thông tư nghị định mới của Bộ Tài Chính.

Hoạt động hiệu quả là điều tối quan trọng với bất kỳ doanh nghiệp nào.

Tối ưu hóa các quy trình và hoạt động kinh doanh của bạn ngay hôm nay!