Tổng quan     |     Tính năng     |     Câu chuyện thành công

Đồng hành cùng Nippon Paint 

Đổi mới công cụ quản trị - Cải tiến quy trình vận hành

Bối cảnh

Tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt và chiến lược mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh.

Năm 2015, nhà máy sơn Nippon Paint Myanmar quyết định cải tiến toàn bộ quy trình vận hành. Và tất nhiên đi kèm với nó là đổi mới các công cụ quản trị.

Hanelsoft đã bắt đầu khảo sát và nhận thấy thực trạng:

  • Các phần mềm quản lý cũ nghèo nàn tính năng, chúng hoạt động rời rạc dữ liệu không kết nối đồng bộ.

  • Mỗi khi chuyển đổi công đoạn lại phải tìm kiếm và nhập liệu lại kết quả của các công đoạn khác đẫn đến các dữ liệu bán hàng, mua hàng, sản xuất bị cập nhật trễ và sai sót.

  • Thời gian xử lý các đơn hàng nhập khẩu chậm chạp đôi khi làm lỡ hoặc tăng các chi phí cập bến, lưu kho.

  • Việc cập nhật giá thành thành phẩm, bán thành phẩm chậm trễ và nhiều sai sốt gây thất thoát, lẵng phí.

  • Cuối ngày và cuối tháng nhân viên phải tăng ca để đối chiếu số liệu, làm báo cáo.

  • Đặc biệt với việc quản lý hệ thống hơn 300 đại lý của nhà máy Nippon Paint Myanmar trở nên khó khăn hơn. Các đơn đặt hàng của đại lý được apdate ngay trên hệ thống. Không nắm bắt được tình hình kinh doanh của các đại lý khi cần (theo ngày, giờ,..), thiếu cơ sở đánh giá chính sác chất lượng đại lý cũng như việc khen thưởng kịp thời.

Giải pháp quản lý sản xuất Hanelsoft MRP đã được lựa chọn trở thành một "vũ khí mới" rất quan trọng trong bộ công cụ quản trị của nhà máy.

Yêu cầu triển khai nhiều địa điểm: 

  •    Tại Singapore bao gồm Ban Lãnh đạo Tổng công ty và 01 phòng Kế toán - Tài chính.

  •    Tại Myanmar bao gồm 02 nhà máy sản xuất, 01 kho thành phẩm, 01 kho nguyên vật liệu, 01 kho phế phẩm, 06 showrooms và các đại lý bán hàng.

Triển khai tổng thể các phân hệ: Quản lý bán hàng, Mua hàng, Quản lý Kho, Quản lý sản xuất, Quản lý chất lượng, Kế toán - Tài chính và Quản lý Tài sản.   

Thời gian triển khai: Sau 03 tháng phát triển, hệ thống đã chính thức đi vào vận hành (Golive) kể từ ngày 01/01/2016.

Hanelsoft tiếp tục hỗ trợ 02 tháng sau mốc golive thứ nhất và chuyển giao hoàn toàn cho Nippon Paint Myanmar tự vận hành hệ thống kể từ ngày 01/03/2016.


Một số hình ảnh tiêu biểu:

Kết quả sau khi triển khai

Phần mềm quản lý sản xuất Hanelsoft MRP

Triển khai thành công, đúng với thời gian dự kiến (0 3 tháng)  
Dữ liệu bán hàng, mua hàng và sản xuất với độ trễ từ 24 giờ, giảm xuống còn 0 giờ (cập nhật tức thời)
Thời gian xử lý đơn hàng nhập khẩu với chi phí cập bến (Thuế nhập khẩu, Chi phí vận chuyển, Bốc dỡ, Bảo hiểm...) giảm từ 4-5 giờ xuống còn 30 phút
Thông tin tồn kho được quản lý đồng nhất và tức thời 
Thời gian tính giá vốn cho 1500 sản phẩm (cả thành phẩm, bán thành phẩm, NVL) giảm từ 48 giờ xuống còn 10 phút giảm việc sai sót 
Nhân viên không còn phải tăng ca  hàng ngày và cuối tháng để đối chiếu số liệu.
Công việc nhập liệu được giảm tải đáng kể.

Hoạt động hiệu quả là chìa khóa thành công doanh nghiệp.

Tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay!