Odoo image and text block

Tableau: công cụ các nhà quản trị nên sở hữu!

Tableau (NYSE: DATA) giải pháp phân tích số liệu hàng đầu thế giới, luôn luôn đứng vị trí số 1 trong những năm do Gartner đánh giá trong những năm gần đây.

Tableau được Christian Chabot thành lập tháng 1/2003 với ý chí "Making data easy to see and understand is one of the great opportunities of our time".

 Making data easy to see and understand is one of the great opportunities of our time! 

Tối ưu hiệu quả hoạt động là sự sống còn của doanh nghiệp

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay